top of page
  • Writer's pictureElzbieta Gozdziak

Meet our new team member


Our team has just expanded to include Katarzyna Byłów, PhD. Katarzyna is a social anthropologist, linguist and a trained conference interpreter/literary translator. She completed her PhD in Social Anthropology at the University of St Andrews in Scotland, working under the supervision of Professor Christina Toren, focusing on ontogeny and pedagogical practices among Tibetan refugees. Her doctoral thesis, based on long-term fieldwork in one of the Tibetan Children’s Villages in the Indian Himalaya is available here.


Following her degree, Katarzyna was involved in a follow-up research project “Second Person Issues in Contemplative Life – Polite Talk, Teasing and Debating Dyads in a Tibetan Buddhist Non-Monastic Educational Setting”, generously funded through the European Varela Award program of the Mind and Life Institute. She has also published in Polish – in her paper “Droga umysłu we współczesnym szkolnictwie tybetańskim na uchodźstwie” (“The way of the mind in the contemporary Tibetan schooling system in exile”, Almanach antropologiczny) she explored some of the practices of Tibetan lay education in exile and the concept of education that emerged alongside the shift of emphasis from monastic centres of learning towards contemporary Tibetan schools in India. Both long-term projects have awarded her ample opportunities to learn and hone her skills in implementing cutting-edge qualitative, inductive research methods applicable to research with children, their families, school staff and administration.


Apart from her main research interests, Katarzyna was also involved in a student-led project in Nepal, which resulted in a full-length documentary Daughters of Dolma. Since 2016 she has been collaborating with the journal , published by Gdańsk University Press. She is also an active member of the Polish literary community, and if you are interested, you can read her interview with the author Bérengère Cournut (in Polish), or listen to a podcast from a literary panel she led on the impact of literary translation on national culture (in Polish).


Katarzyna will be part of our research project “Good Beginnings, Promising Futures. Migrant Children in Polish Schools” starting September 1, 2023, joining Professors Elżbieta M. Goździak and Izabella Main, and two doctoral students Larysa Sugay and Wiktoria Moritz-Leśniak.


Nasz zespół się powiększa


Nasz zespół badawczy właśnie powiększył się o Dr Katarzynę Byłów, antropolożkę społeczną, językoznawczynię i certyfikowaną przez UE tłumaczkę konferencyjną, a także członkinię polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Katarzyna ukończyła doktorat z antropologii społecznej na szkockiej uczelni University of St Andrews, gdzie promotorką jej pracy była Profesor Christina Toren. W pracy doktorskiej, dostępnej na stronie uczelni, Katarzyna skupiła się na procesach ontogenezy i praktykach pedagogicznych stosowanych w jednej z Tybetańskich Wiosek Dziecięcych dla dzieci uchodźczych, w indyjskich Himalajach.


Po ukończeniu doktoratu Katarzyna kontynuowała badania w ramach projektu “Second Person Issues in Contemplative Life – Polite Talk, Teasing and Debating Dyads in a Tibetan Buddhist Non-Monastic Educational Setting”, finansowanego w ramach programu European Varela Award prowadzonego przez Mind and Life Institute. W artykule “Droga umysłu we współczesnym szkolnictwie tybetańskim na uchodźstwie” (Almanach antropologiczny) analizowała specyficzne praktyki pedagogiczne, a także samo pojęcie edukacji, jakie wykształciły się w ramach tybetańskich nie-klasztornych szkół na uchodźctwie. Dzięki obu projektom, Katarzyna mogła rozwinąć szczegółową i praktyczną wiedzę na temat jakościowych metod badawczych znajdujących zastosowanie w badaniach z udziałem dzieci, ich rodzin i opiekunów, nauczycieli oraz organów administracji.

Poza nurtem swoich głównych zainteresowań badawczych Katarzyna uczestniczyła także w studenckim projekcie w Nepalu, w wyniku którego powstał pełnometrażowy film dokumentalny dotyczący doświadczeń buddyjskich mniszek, zatytułowany Daughters of Dolma. Od 2016 Katarzyna współpracuje jako redaktorka językowa (język angielski) z czasopismem „Etnografia”, wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie uczestniczy także w działaniach na rzecz promowania kultury i literatury – osoby zainteresowane tematem mogą przeczytać jej wywiad z francuską pisarką Bérengère Cournut lub posłuchać podcastu z prowadzonego przez nią panelu o tym, jak tłumacze „mieszają” w kulturze.


Od pierwszego września Katarzyna jest członkinią zespołu badawczego projektu „Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach”, dołączając tym samym do Profesor Elżbiety M. Goździak, Profesor Izabelli Main oraz doktorantek Larysy Sugay i Wiktorii Moritz-Leśniak.


103 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page